Nemojte se moliti da imate lak život, molite se za snagu da podnesete težak život.


nemojte-se-moliti-da-imate-lak-ivot-molite-se-za-snagu-da-podnesete-teak-ivot
brus linemojtesemolitidaimatelakživotmolitezasnagupodnesetetežakživotnemojte sese molitimoliti dada imateimate laklak životmolite sese zaza snagusnagu dada podnesetepodnesete težaktežak životnemojte se molitise moliti damoliti da imateda imate lakimate lak životmolite se zase za snaguza snagu dasnagu da podneseteda podnesete težakpodnesete težak životnemojte se moliti dase moliti da imatemoliti da imate lakda imate lak životmolite se za snaguse za snagu daza snagu da podnesetesnagu da podnesete težakda podnesete težak životnemojte se moliti da imatese moliti da imate lakmoliti da imate lak životmolite se za snagu dase za snagu da podneseteza snagu da podnesete težaksnagu da podnesete težak život

Ne molite se za lagodan život. Molite se da budete jaki ljudi. -Džon F. Kenedi
ne-molite-se-za-lagodan-ivot-molite-se-da-budete-jaki-ljudi
Nemojte ovisiti o onome čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. -Duško Radović
nemojte-ovisiti-o-onome-ega-nema-pravite-se-kao-da-imate-i-neto-drugo
Kada se plašiš i kolebaš, kada te život lomi, tek tada ćeš otkriti svoju pravu snagu. -Silvester Stalone
kada-se-plai-i-koleba-kada-te-ivot-lomi-tek-tada-e-otkriti-svoju-pravu-snagu
Što više cenite i slavite život koji imate, imaćete više razloga za slavlje. -Opra Vinfri
to-vie-cenite-i-slavite-ivot-koji-imate-imaete-vie-razloga-za-slavlje