Nenasilje vodi višem moralu koji je cilj svekolikog napretka. Sve dok ne prestanemo činiti nasilje ostalim živim bićima mi još uvijek ostajemo divljaci.


nenasilje-vodi-viem-moralu-koji-cilj-svekolikog-napretka-sve-dok-ne-prestanemo-initi-nasilje-ostalim-ivim-biima-mi-jo-uvijek-ostajemo-divljaci
tomas edisonnenasiljevodiviemmoralukojiciljsvekolikognapretkasvedokneprestanemočinitinasiljeostalimživimbićimamijouvijekostajemodivljacinenasilje vodivodi višemvišem moralumoralu kojikoji jeje ciljcilj svekolikogsvekolikog napretkasve dokdok nene prestanemoprestanemo činitičiniti nasiljenasilje ostalimostalim živimživim bićimabićima mimi jošjoš uvijekuvijek ostajemoostajemo divljacinenasilje vodi višemvodi višem moraluvišem moralu kojimoralu koji jekoji je ciljje cilj svekolikogcilj svekolikog napretkasve dok nedok ne prestanemone prestanemo činitiprestanemo činiti nasilječiniti nasilje ostalimnasilje ostalim živimostalim živim bićimaživim bićima mibićima mi jošmi još uvijekjoš uvijek ostajemouvijek ostajemo divljaci

Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj meri da, ne ispolji li se prema ljudima, ispoljiće se prema drugim živim bićima. -Fransis Bejkon
sklonost-ka-dobroti-duboko-utisnuta-u-ljudsku-prirodu-i-to-u-tolikoj-meri-da-ne-ispolji-li-se-prema-ljudima-ispoljie-se-prema-drugim-ivim-biima
Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti
Nenasilje je u redu sve dotle dok radi. -Malkolm Iks
nenasilje-u-redu-sve-dotle-dok-radi
Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno