Nežno dodirnite čičak i ubošće vas, Čvrsto ga stisnite i slomićete mu bodlje.


neno-dodirnite-iak-i-uboe-vas-vrsto-ga-stisnite-i-slomiete-mu-bodlje
nežnododirnitečičakuboćevasČvrstogastisniteslomićetemubodljenežno dodirnitedodirnite čičakčičak ii ubošćeubošće vasČvrsto gaga stisnitestisnite ii slomićeteslomićete mumu bodljenežno dodirnite čičakdodirnite čičak ičičak i ubošćei ubošće vasČvrsto ga stisnitega stisnite istisnite i slomićetei slomićete muslomićete mu bodljenežno dodirnite čičak idodirnite čičak i ubošćečičak i ubošće vasČvrsto ga stisnite iga stisnite i slomićetestisnite i slomićete mui slomićete mu bodljenežno dodirnite čičak i ubošćedodirnite čičak i ubošće vasČvrsto ga stisnite i slomićetega stisnite i slomićete mustisnite i slomićete mu bodlje

Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir.Čvrsto verujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvek u razmeru s radom i žrtvama.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.