Neodgovornost je deo zadovoljstva bilo koje umetnosti.  To je deo kojeg škole ne mogu prepoznati.


neodgovornost-deo-zadovoljstva-bilo-koje-umetnosti-to-deo-kojeg-kole-ne-mogu-prepoznati
džejms džojsneodgovornostdeozadovoljstvabilokojeumetnosti tokojegkolenemoguprepoznatineodgovornost jeje deodeo zadovoljstvazadovoljstva bilobilo kojekoje umetnosti to jeje deodeo kojegkojeg školeškole nene mogumogu prepoznatineodgovornost je deoje deo zadovoljstvadeo zadovoljstva bilozadovoljstva bilo kojebilo koje umetnosti to je deoje deo kojegdeo kojeg školekojeg škole neškole ne mogune mogu prepoznatineodgovornost je deo zadovoljstvaje deo zadovoljstva bilodeo zadovoljstva bilo kojezadovoljstva bilo koje umetnosti to je deo kojegje deo kojeg školedeo kojeg škole nekojeg škole ne moguškole ne mogu prepoznatineodgovornost je deo zadovoljstva biloje deo zadovoljstva bilo kojedeo zadovoljstva bilo koje umetnosti to je deo kojeg školeje deo kojeg škole nedeo kojeg škole ne mogukojeg škole ne mogu prepoznati

Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moj
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom