Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.


neosporno-ima-ljudi-koji-ne-umeju-biti-sre-kakvim-vrlinama-ili-kakvim-bogatsvom-ima-i-ljudi-roenih-za-nesreu-kao-to-su-drugi-roeni-za-muziku-treba
jovan dučićneospornoimaljudikojineumejubitisrećnikakvimvrlinamailibogatsvomimarođenihzanesrećukaotosudrugirođenimuzikutrebaimatinekakavtalenatsrećutrebaduudasebudeistinskinesrećanima ljudiljudi kojikoji nene umejuumeju bitibiti srećnisrećni nima kakvimkakvim vrlinamaili mama kakvimkakvim bogatsvomima ii ljudiljudi rođenihrođenih zaza nesrećukao štošto susu drugidrugi rođenirođeni zaza muzikutreba imatiimati nekakavnekakav talenattalenat zaza srećukao štošto trebatreba imatiimati dušudušu dada sese budebude istinskiistinski nesrećanima ljudi kojiljudi koji nekoji ne umejune umeju bitiumeju biti srećnibiti srećni nisrećni ni sasa ma kakvimma kakvim vrlinamaili ma kakvimma kakvim bogatsvomima i ljudii ljudi rođenihljudi rođenih zarođenih za nesrećukao što sušto su drugisu drugi rođenidrugi rođeni zarođeni za muzikutreba imati nekakavimati nekakav talenatnekakav talenat zatalenat za srećukao što trebašto treba imatitreba imati dušuimati dušu dadušu da seda se budese bude istinskibude istinski nesrećan

Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a
Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni. -Čarls Bukovski
a-zar-nema-i-srenih-ljudi-ima-puno-ljudi-koji-se-prave-da-su-sre
Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar. -Merlin Monroe
svi-smo-roeni-kao-seksualna-stvorenja-ali-teta-to-mnogi-ljudi-preziru-i-unitavaju-ovaj-prirodni-dar