Nepobedivost se krije u vama, slabost u protivniku.


nepobedivost-se-krije-u-vama-slabost-u-protivniku
sun cunepobedivostsekrijevamaslabostprotivnikunepobedivost sese krijekrije uu vamaslabost uu protivnikunepobedivost se krijese krije ukrije u vamaslabost u protivnikunepobedivost se krije use krije u vamanepobedivost se krije u vama

Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu. -Majkl Džordan
moj-stav-da-ako-me-gurne-neemu-za-misli-da-slabost-ja-u-oekivanu-slabost-da-pretvorim-u-snagu
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
Nepobedivost leži u odbrani. Mogućnost pobede leži u napadu. -Sun Cu
nepobedivost-i-u-odbrani-mogunost-pobede-i-u-napadu