Nepokretna reč brzo iscrpi svoj smisao. Opsesija budućnošću ponekad je dobar način da se prespava sadašnjost.


nepokretna-re-brzo-iscrpi-svoj-smisao-opsesija-budunou-ponekad-dobar-nain-da-se-prespava-sadanjost
branko miljkovićnepokretnarečbrzoiscrpisvojsmisaoopsesijabudućnoćuponekaddobarnačindaseprespavasadanjostnepokretna rečreč brzobrzo iscrpiiscrpi svojsvoj smisaoopsesija budućnošćubudućnošću ponekadponekad jeje dobardobar načinnačin dada sese prespavaprespava sadašnjostnepokretna reč brzoreč brzo iscrpibrzo iscrpi svojiscrpi svoj smisaoopsesija budućnošću ponekadbudućnošću ponekad jeponekad je dobarje dobar načindobar način danačin da seda se prespavase prespava sadašnjostnepokretna reč brzo iscrpireč brzo iscrpi svojbrzo iscrpi svoj smisaoopsesija budućnošću ponekad jebudućnošću ponekad je dobarponekad je dobar načinje dobar način dadobar način da senačin da se prespavada se prespava sadašnjostnepokretna reč brzo iscrpi svojreč brzo iscrpi svoj smisaoopsesija budućnošću ponekad je dobarbudućnošću ponekad je dobar načinponekad je dobar način daje dobar način da sedobar način da se prespavanačin da se prespava sadašnjost

Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. -Paulo Koeljo
tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi
Najbolji način da brzo postaneš bogat jeste da postaneš ministar! -Arčibald Rajs
najbolji-nain-da-brzo-postane-bogat-jeste-da-postane-ministar
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe