Nepravedno nije ono što možemo zaboraviti.


nepravedno-nije-ono-to-moemo-zaboraviti
konfučijenepravednonijeonotomožemozaboravitinepravedno nijenije onoono štošto možemomožemo zaboravitinepravedno nije ononije ono štoono što možemošto možemo zaboravitinepravedno nije ono štonije ono što možemoono što možemo zaboravitinepravedno nije ono što možemonije ono što možemo zaboraviti

Može li se ikada zaboraviti ono što se jednom ljubilo? -Žan Žak Ruso
moe-li-se-ikada-zaboraviti-ono-to-se-jednom-ljubilo
Nikada nemojte zaboraviti da je sve ono što je Hitler učinio u Njemačkoj bilo legalno! -Martin Luter King
nikada-nemojte-zaboraviti-da-sve-ono-to-hitler-uinio-u-njemakoj-bilo-legalno
Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo