Neprestano su vapili za slobodom a zaboravili su da, pre toga, traže snagu da tu slobodu dostojno nose.


neprestano-su-vapili-za-slobodom-a-zaboravili-su-da-pre-toga-trae-snagu-da-slobodu-dostojno-nose
ivo andrićneprestanosuvapilizaslobodomzaboravilidapretogatražesnagudaslobodudostojnonoseneprestano susu vapilivapili zaza slobodomzaboravili susu dapre togatraže snagusnagu dada tutu sloboduslobodu dostojnodostojno noseneprestano su vapilisu vapili zavapili za slobodomslobodom a zaboravilia zaboravili suzaboravili su datraže snagu dasnagu da tuda tu slobodutu slobodu dostojnoslobodu dostojno noseneprestano su vapili zasu vapili za slobodomza slobodom a zaboravilislobodom a zaboravili sua zaboravili su datraže snagu da tusnagu da tu sloboduda tu slobodu dostojnotu slobodu dostojno noseneprestano su vapili za slobodomvapili za slobodom a zaboraviliza slobodom a zaboravili suslobodom a zaboravili su datraže snagu da tu slobodusnagu da tu slobodu dostojnoda tu slobodu dostojno nose

Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre toga -Stiven Hoking
ne-bojim-se-smrti-ali-mi-se-i-ne-uri-da-umrem-postoji-mnogo-stvari-koje-bih-eleo-uiniti-pre-toga
Snaga ne proizilazi iz pobede. Mučenje razvija snagu. Kada prevaziđete nedaće i odlučite da se ne predate, tada pronalazite snagu. -Arnold Švarceneger
snaga-ne-proizilazi-iz-pobede-muenje-razvija-snagu-kada-prevaziete-nedae-i-odluite-da-se-ne-predate-tada-pronalazite-snagu
Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. -Arnold Švarceneger
svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
Status veze: U vezi sa slobodom dok nas ljubav ne rastavi..
status-veze-u-vezi-slobodom-dok-nas-ljubav-ne-rastavi
Toliko su se voleli da su u jednom trenutku zaboravili zašto su zajedno. -Simo Popović
toliko-su-se-voleli-da-su-u-jednom-trenutku-zaboravili-zato-su-zajedno