Neprijatelji mogu samo trenutno da mi pokvare raspolozenje, ali ne i da mi uniste zivot


neprijatelji-mogu-samo-trenutno-da-mi-pokvare-raspolozenje-ali-ne-i-da-mi-uniste-zivot
neprijateljimogusamotrenutnodamipokvareraspolozenjealineunistezivotneprijatelji mogumogu samosamo trenutnotrenutno dada mimi pokvarepokvare raspolozenjeali nene ii dada mimi unisteuniste zivotneprijatelji mogu samomogu samo trenutnosamo trenutno datrenutno da mida mi pokvaremi pokvare raspolozenjeali ne ine i dai da mida mi unistemi uniste zivotneprijatelji mogu samo trenutnomogu samo trenutno dasamo trenutno da mitrenutno da mi pokvareda mi pokvare raspolozenjeali ne i dane i da mii da mi unisteda mi uniste zivotneprijatelji mogu samo trenutno damogu samo trenutno da misamo trenutno da mi pokvaretrenutno da mi pokvare raspolozenjeali ne i da mine i da mi unistei da mi uniste zivot

Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...
ponekad-u-sasvim-suncanom-danu-naidju-samo-tebi-nekakvi-tamni-oblaci-i-pokvare-ti-dan-a-ti-nastavi-dalje-hrabro-i-bez-osvrtanja-jer-zivot-nije-samo
Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno. -Sigmund Frojd
deca-su-potpuni-egoisti-oni-svoje-potrebe-trenutno-osete-i-tee-svim-silama-da-ih-ostvare-trenutno
Neprijatelji, to su samo naši prerušeni prijatelji koje od nas deli samo kakav nesporazum ili predrasuda. -Jovan Dučić
neprijatelji-to-su-samo-nai-prerueni-prijatelji-koje-od-nas-deli-samo-kakav-nesporazum-ili-predrasuda
zivi zivot zezaj krizu jer zivot nema reprizu!
zivi-zivot-zezaj-krizu-jer-zivot-nema-reprizu
Ako ti kazu da je zivot bedan,ne veruj zivot je jedan!
ako-ti-kazu-da-zivot-bedanne-veruj-zivot-jedan
Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako