Nerazumljivo zna govoriti svako, ali govoriti jasno malo njih.


nerazumljivo-zna-govoriti-svako-ali-govoriti-jasno-malo-njih
galileo galilejnerazumljivoznagovoritisvakoalijasnomalonjihnerazumljivo znazna govoritigovoriti svakoali govoritigovoriti jasnojasno malomalo njihnerazumljivo zna govoritizna govoriti svakoali govoriti jasnogovoriti jasno malojasno malo njihnerazumljivo zna govoriti svakoali govoriti jasno malogovoriti jasno malo njihali govoriti jasno malo njih

Mnogi se dive, malo njih zna.Lasno je govoriti, al; je teško tvoriti.O ženama treba govoriti samo muškarcima.On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru.Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom.Deforme est de se ipso praedicare – Neukusno je govoriti o samome sebi.