Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo celina iskazuje u delovima, to se beskraj otkriva u granicama.


nesavrenstvo-nije-negacija-savrenstva-konanost-ne-porie-beskonanost-to-se-samo-celina-iskazuje-u-delovima-to-se-beskraj-otkriva-u-granicama
rabindranat tagornesavrenstvonijenegacijasavrenstvakonačnostneporičebeskonačnosttosesamocelinaiskazujedelovimatobeskrajotkrivagranicamanesavršenstvo nijenije negacijanegacija savršenstvakonačnost nene poričeporiče beskonačnostse samosamo celinacelina iskazujeiskazuje uu delovimase beskrajbeskraj otkrivaotkriva uu granicamanesavršenstvo nije negacijanije negacija savršenstvakonačnost ne poričene poriče beskonačnostse samo celinasamo celina iskazujecelina iskazuje uiskazuje u delovimase beskraj otkrivabeskraj otkriva uotkriva u granicamanesavršenstvo nije negacija savršenstvakonačnost ne poriče beskonačnostse samo celina iskazujesamo celina iskazuje ucelina iskazuje u delovimase beskraj otkriva ubeskraj otkriva u granicamase samo celina iskazuje usamo celina iskazuje u delovimase beskraj otkriva u granicama

Ljubav se samo ljubavlju otkriva. -Paulo Koeljo
ljubav-se-samo-ljubavlju-otkriva
Tišina je argument koji se iskazuje drugim sredstvima. -Če Gevara
tiina-argument-koji-se-iskazuje-drugim-sredstvima
Preleti beskonačnost i pobedi vreme i maštu, ali nikad ne zaboravi kako se korača po zemlji. -Miroslav Mika Antić
preleti-beskonanost-i-pobedi-vreme-i-ali-nikad-ne-zaboravi-kako-se-koraa-po-zemlji
Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje. -Antoan de Sent Egziperi
svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje