Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.


neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
ivan turgenjevneshvaćeniostajusamooniljudikojiilisamineznajutahoćenisuvrednidabudushvaćenineshvaćeni ostajuostaju samosamo onioni ljudiljudi kojikoji iliili samisami nene znajuznaju štašta hoćeili nisunisu vrednivredni dada budubudu shvaćenineshvaćeni ostaju samoostaju samo onisamo oni ljudioni ljudi kojiljudi koji ilikoji ili samiili sami nesami ne znajune znaju štaznaju šta hoćeili nisu vredninisu vredni davredni da bududa budu shvaćenineshvaćeni ostaju samo oniostaju samo oni ljudisamo oni ljudi kojioni ljudi koji ililjudi koji ili samikoji ili sami neili sami ne znajusami ne znaju štane znaju šta hoćeili nisu vredni danisu vredni da buduvredni da budu shvaćenineshvaćeni ostaju samo oni ljudiostaju samo oni ljudi kojisamo oni ljudi koji ilioni ljudi koji ili samiljudi koji ili sami nekoji ili sami ne znajuili sami ne znaju štasami ne znaju šta hoćeili nisu vredni da budunisu vredni da budu shvaćeni

Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore. -Dositej Obradović
razumni-idu-sve-nabolje-a-nerazumni-ili-ostaju-kako-su-bili-ili-to-verovatnije-ako-se-ne-poboljaju-a-oni-idu-sve-na-gore
Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve. -Oskar Vajld
odabrani-su-samo-oni-kojima-lepe-stvari-znae-samo-lepotu-ne-postoji-moralna-ili-nemoralna-knjiga-knjige-su-dobro-ili-loe-napisane-to-sve