Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno.


nesrena-pa-za-njih-nesreno-sve-to-ne-razumeju-nije-to-bila-nesrena-ljubav-nego-sve-oko-nje-bilo-nesreno
Đorđe balaševićnesrećnapazanjihnesrećnosvetonerazumejunijetobilanesrećnaljubavnegookonjebilonesrećnoza njihnjih jeje nesrećnonesrećno svesve štošto nene razumejubila nesrećnanesrećna ljubavnego jeje svesve okooko njenje bilobilo nesrećnoza njih jenjih je nesrećnoje nesrećno svenesrećno sve štosve što nešto ne razumejunije to bilabila nesrećna ljubavnego je sveje sve okosve oko njeoko nje bilonje bilo nesrećnoza njih je nesrećnonjih je nesrećno sveje nesrećno sve štonesrećno sve što nesve što ne razumejunije to bila nesrećnanego je sve okoje sve oko njesve oko nje bilooko nje bilo nesrećnoza njih je nesrećno svenjih je nesrećno sve štoje nesrećno sve što nenesrećno sve što ne razumejunije to bila nesrećna ljubavnego je sve oko njeje sve oko nje bilosve oko nje bilo nesrećno

Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo. -Mark Tven
adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
Mojoj otadžbini treba oprostiti. Imala je nesrećno detinjstvo. -Petar Lazić
mojoj-otadbini-treba-oprostiti-imala-nesreno-detinjstvo
A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka. -Paulo Koeljo
nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod