Nešto gledam u ogledalo, pa jesam lepa u pi**u materinu :D :D


neto-gledam-u-ogledalo-pa-jesam-lepa-u-piu-materinu-d-d
netogledamogledalopajesamlepapiumaterinunešto gledamgledam uu ogledalopa jesamjesam lepalepa uu pi**upi**u materinunešto gledam ugledam u ogledalopa jesam lepajesam lepa ulepa u pi**uu pi**u materinunešto gledam u ogledalopa jesam lepa ujesam lepa u pi**ulepa u pi**u materinupa jesam lepa u pi**ujesam lepa u pi**u materinu

Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Dobro Jutro! Nosi se u pizdu materinu, zatvori vrata i ugasi svetlo… :D xD ^^Drug drugu ogledalo.Djeca su ogledalo roditelja.Nešto svoje volim u tebi i pominjem te.Seks je u suštini klopka, prevara. Nešto za životinje.