Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...


nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
nevidljivenitipovezujuonekojesudbinareiladapovežebezobziranavrememestoiliokolnostitemoguserastegnuzamrsealinevidljive nitiniti povezujupovezuju oneone kojekoje jeje sudbinasudbina rešilarešila dada povežepoveže …… bezbez obziraobzira nana vrememesto iliili okolnostite nitiniti mogumogu dada sese rastegnurastegnu iliili zamrsealinevidljive niti povezujuniti povezuju onepovezuju one kojeone koje jekoje je sudbinaje sudbina rešilasudbina rešila darešila da povežeda poveže …poveže … bez… bez obzirabez obzira naobzira na vrememesto ili okolnostite niti moguniti mogu damogu da seda se rastegnuse rastegnu ilirastegnu ili zamrse

Ponavljam: to je ljudska sudbina. Otkad smo izbačeni iz Raja, ili patimo, ili teramo nekoga da pati, ili posmatramo patnju drugih. -Paulo Koeljo
ponavljam-to-ljudska-sudbina-otkad-smo-izbaeni-iz-raja-ili-patimo-ili-teramo-nekoga-da-pati-ili-posmatramo-patnju-drugih
Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti