Nezadovoljnom nijedna stolica nije dovoljno udobna.


nezadovoljnom-nijedna-stolica-nije-dovoljno-udobna
engleske poslovicenezadovoljnomnijednastolicanijedovoljnoudobnanezadovoljnom nijednanijedna stolicastolica nijenije dovoljnodovoljno udobnanezadovoljnom nijedna stolicanijedna stolica nijestolica nije dovoljnonije dovoljno udobnanezadovoljnom nijedna stolica nijenijedna stolica nije dovoljnostolica nije dovoljno udobnanezadovoljnom nijedna stolica nije dovoljnonijedna stolica nije dovoljno udobna

Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo.Prodavcu je dovoljno jedno oko, kupcu nije dovoljno ni sto očiju.Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno.Kako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Detinjstvo i ono što smo u njemu doživeli zbilja je izvor svih naših snaga i inspiracija. Lepotu kojoj smo se tada divili ne pomrači nijedna s kojom se posle sretamo. Meni nijedno more, nijedna ravnica ne mogu zameniti brda, niti mi ijedna reka i njen huk mogu pomračiti lepotu gorskih potoka i njihov žubor. Rečima koje smo u detinjstvu naučili najlakše se i najradije izražavamo.