Nezrelost je nesposobnost korišćenja inteligencije bez tuđeg vođstva.


nezrelost-nesposobnost-korienja-inteligencije-bez-eg-vostva
imanuel kantnezrelostnesposobnostkorićenjainteligencijebeztuđegvođstvanezrelost jeje nesposobnostnesposobnost korišćenjakorišćenja inteligencijeinteligencije bezbez tuđegtuđeg vođstvanezrelost je nesposobnostje nesposobnost korišćenjanesposobnost korišćenja inteligencijekorišćenja inteligencije bezinteligencije bez tuđegbez tuđeg vođstvanezrelost je nesposobnost korišćenjaje nesposobnost korišćenja inteligencijenesposobnost korišćenja inteligencije bezkorišćenja inteligencije bez tuđeginteligencije bez tuđeg vođstvanezrelost je nesposobnost korišćenja inteligencijeje nesposobnost korišćenja inteligencije beznesposobnost korišćenja inteligencije bez tuđegkorišćenja inteligencije bez tuđeg vođstva

Nezrelost je nesposobnost korištenja inteligencije bez tuđeg vođstva. -Imanuel Kant
nezrelost-nesposobnost-koritenja-inteligencije-bez-eg-vostva
Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovjek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. -Miroslav Mika Antić
ljubav-dokaz-inteligencije-jer-ovjek-bez-ideja-i-prostak-bez-vaspitanja-ne-mogu-biti-zaljubljeni-poto-ljubav-najvea-mudrost-i-najfinija-evnost