Nezrelost je nesposobnost korištenja inteligencije bez tuđeg vođstva.


nezrelost-nesposobnost-koritenja-inteligencije-bez-eg-vostva
imanuel kantnezrelostnesposobnostkoritenjainteligencijebeztuđegvođstvanezrelost jeje nesposobnostnesposobnost korištenjakorištenja inteligencijeinteligencije bezbez tuđegtuđeg vođstvanezrelost je nesposobnostje nesposobnost korištenjanesposobnost korištenja inteligencijekorištenja inteligencije bezinteligencije bez tuđegbez tuđeg vođstvanezrelost je nesposobnost korištenjaje nesposobnost korištenja inteligencijenesposobnost korištenja inteligencije bezkorištenja inteligencije bez tuđeginteligencije bez tuđeg vođstvanezrelost je nesposobnost korištenja inteligencijeje nesposobnost korištenja inteligencije beznesposobnost korištenja inteligencije bez tuđegkorištenja inteligencije bez tuđeg vođstva

Nezrelost je nesposobnost korišćenja inteligencije bez tuđeg vođstva. -Imanuel Kant
nezrelost-nesposobnost-korienja-inteligencije-bez-eg-vostva
Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovjek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. -Miroslav Mika Antić
ljubav-dokaz-inteligencije-jer-ovjek-bez-ideja-i-prostak-bez-vaspitanja-ne-mogu-biti-zaljubljeni-poto-ljubav-najvea-mudrost-i-najfinija-evnost
Najbjednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, vještinama i znanjima. -Ivo Andrić
najbjednija-i-najtraginija-od-svih-ovjekovih-slabosti-nesumnjivo-njegova-potpuna-nesposobnost-predvianja-koja-u-optoj-protivnosti-tolikim-njegovim