Ni Bogu kolača, ni caru araca.


ni-bogu-kolaa-caru-araca
hrvatske poslovicebogukolačacaruaracani bogubogu kolačani carucaru aracani bogu kolačani caru araca

Ako služiš Bogu radi večnog blažehstva, onda služiš sebi a ne Bogu. -Lav Tolstoj
ako-slui-bogu-radi-venog-blaehstva-onda-slui-sebi-a-ne-bogu
Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje
Ne molim se jer ne želim da dosađujem Bogu. -Orson Vels
ne-molim-se-jer-ne-elim-da-dosaujem-bogu