Ni dobar ni zao nije svijet! A čovjek isto tako.


ni-dobar-zao-nije-svijet-a-ovjek-isto-tako
fridrih ničedobarzaonijesvijetčovjekistotakoni dobardobar nini zaozao nijenije svijetčovjek istoisto takoni dobar nidobar ni zaoni zao nijezao nije svijeta čovjek istočovjek isto takoni dobar ni zaodobar ni zao nijeni zao nije svijeta čovjek isto takoni dobar ni zao nijedobar ni zao nije svijet

Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar. -Danske poslovice
ni-jedan-otac-nije-toliko-zao-da-ne-bi-eleo-da-mu-sin-bude-dobar
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:
i-za-hiljadu-godina-ovjek-e-isto-ovako-uzdisatiah-teko-ivjeti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-htjeti-da-umre