Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.


ni-iv-ovek-ne-moe-izgubiti-to-mu-jedno-prolee-ne-bi-moglo-povratiti-niti-moe-biti-ovek-trajno-nesrean-dok-bog-daje-da-se-a-i-zaboravom-a-zemlja
ivo andrićnitaživčoveknemožeizgubititomujednoprolećebimoglopovratitinitibititrajnonesrećandokbogdajedasedualečizaboravomzemljaobnavljaprolećemništa živživ čovekčovek nene možemože izgubitiizgubiti štošto mumu jednojedno prolećeproleće nene bibi moglomoglo povratitiniti možemože bitibiti čovekčovek trajnotrajno nesrećannesrećan dokdok bogbog dajedaje dada sese dušaduša lečileči zaboravomzemlja obnavljaobnavlja prolećemništa živ čovekživ čovek nečovek ne možene može izgubitimože izgubiti štoizgubiti što mušto mu jednomu jedno prolećejedno proleće neproleće ne bine bi moglobi moglo povratitiniti može bitimože biti čovekbiti čovek trajnočovek trajno nesrećantrajno nesrećan doknesrećan dok bogdok bog dajebog daje dadaje da seda se dušase duša lečiduša leči zaboravomzaboravom a zemljaa zemlja obnavljazemlja obnavlja prolećem

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari. -Žil Vern
sve-to-jedan-ovek-moe-da-zamisli-drugi-moe-da-ostvari
Ko ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti. -Španska poslovica
ko-ima-dobru-enu-ne-moe-ga-zadesiti-jedno-zlo-koje-se-ne-bi-moglo-podneti