Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar.


ni-jedan-otac-nije-toliko-zao-da-ne-bi-eleo-da-mu-sin-bude-dobar
danske poslovicejedanotacnijetolikozaodanebiželeomusinbudedobarni jedanjedan otacotac nijenije tolikotoliko zaozao dada nene bibi želeoželeo dada mumu sinsin budebude dobarni jedan otacjedan otac nijeotac nije tolikonije toliko zaotoliko zao dazao da neda ne bine bi želeobi želeo daželeo da muda mu sinmu sin budesin bude dobarni jedan otac nijejedan otac nije tolikootac nije toliko zaonije toliko zao datoliko zao da nezao da ne bida ne bi želeone bi želeo dabi želeo da muželeo da mu sinda mu sin budemu sin bude dobarni jedan otac nije tolikojedan otac nije toliko zaootac nije toliko zao danije toliko zao da netoliko zao da ne bizao da ne bi želeoda ne bi želeo dane bi želeo da mubi želeo da mu sinželeo da mu sin budeda mu sin bude dobar

Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje. -Meša Selimović
prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje
Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac! -Duško Radović
jue-jedan-roditelj-zavapio-na-roditeljskom-sastanku-dajte-mi-dobro-dete-pa-ete-videti-kakav-sam-ja-otac