Ni jedna zemlja se ne može razvijati dokle god je narod neobrazovan.


ni-jedna-zemlja-se-ne-moe-razvijati-dokle-god-narod-neobrazovan
nelson mendelajednazemljasenemožerazvijatidoklegodnarodneobrazovanni jednajedna zemljazemlja sese nene možemože razvijatirazvijati dokledokle godgod jeje narodnarod neobrazovanni jedna zemljajedna zemlja sezemlja se nese ne možene može razvijatimože razvijati doklerazvijati dokle goddokle god jegod je narodje narod neobrazovanni jedna zemlja sejedna zemlja se nezemlja se ne možese ne može razvijatine može razvijati doklemože razvijati dokle godrazvijati dokle god jedokle god je narodgod je narod neobrazovanni jedna zemlja se nejedna zemlja se ne možezemlja se ne može razvijatise ne može razvijati doklene može razvijati dokle godmože razvijati dokle god jerazvijati dokle god je naroddokle god je narod neobrazovan

Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca
Spavaj jer dokle god budeš spavao, bićeš ravan onome kome zavidiš. -Migel de Servantes
spavaj-jer-dokle-god-bude-spavao-bie-ravan-onome-kome-zavidi
Sreća i nesreća stvorili su prirodnu religiju – religiju nade i budućnosti; nju će ljudi sačuvati dokle god bude slabih i nesretnika. -Karlo Bini
srea-i-nesrea-stvorili-su-prirodnu-religiju-religiju-nade-i-budunosti-nju-e-ljudi-uvati-dokle-god-bude-slabih-i-nesretnika
Svako uspostavlja svoj sistem dokle njegova armija može da dosegne. -Josif Staljin
svako-uspostavlja-svoj-sistem-dokle-njegova-armija-moe-da-dosegne