Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice.


ni-jedno-ljudsko-bie-ne-moe-opstati-samo-bez-zajednice
dalaj lamajednoljudskobićenemožeopstatisamobezzajedniceni jednojedno ljudskoljudsko bićebiće nene možemože opstatiopstati samobez zajedniceni jedno ljudskojedno ljudsko bićeljudsko biće nebiće ne možene može opstatimože opstati samoni jedno ljudsko bićejedno ljudsko biće neljudsko biće ne možebiće ne može opstatine može opstati samoni jedno ljudsko biće nejedno ljudsko biće ne moželjudsko biće ne može opstatibiće ne može opstati samo

Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro
Svako ljudsko biće živi svoju sopstvenu želju: ona čini deo njegovog blaga i, iako je emocija ta koja mnoge može da otera, obično privlači onoga koji je voljen. -Paulo Koeljo
svako-ljudsko-bie-ivi-svoju-sopstvenu-elju-ona-ini-deo-njegovog-blaga-i-iako-emocija-koja-mnoge-moe-da-otera-obino-privlai-onoga-koji-voljen
Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba. -Gete
ovek-moe-voleti-samo-ono-bie-za-koje-uveren-da-e-biti-prisutno-kada-mu-zatreba
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona