Ni kiša dukata ne može zadovoljiti strasti; bolni su kratki užici – tako uviđa pametan čovjek.


ni-kia-dukata-ne-moe-zadovoljiti-strasti-bolni-su-kratki-u-tako-uvia-pametan-ovjek
gotama budakiadukatanemožezadovoljitistrastibolnisukratkiužicitakouviđapametančovjekni kišakiša dukatadukata nene možemože zadovoljitizadovoljiti strastibolni susu kratkikratki užiciužici –– takotako uviđauviđa pametanpametan čovjekni kiša dukatakiša dukata nedukata ne možene može zadovoljitimože zadovoljiti strastibolni su kratkisu kratki užicikratki užici –užici – tako– tako uviđatako uviđa pametanuviđa pametan čovjekni kiša dukata nekiša dukata ne možedukata ne može zadovoljitine može zadovoljiti strastibolni su kratki užicisu kratki užici –kratki užici – takoužici – tako uviđa– tako uviđa pametantako uviđa pametan čovjekni kiša dukata ne možekiša dukata ne može zadovoljitidukata ne može zadovoljiti strastibolni su kratki užici –su kratki užici – takokratki užici – tako uviđaužici – tako uviđa pametan– tako uviđa pametan čovjek

Ko nastoji zadovoljiti sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom. -Konfučije
ko-nastoji-zadovoljiti-sve-svoje-strasti-taj-gasi-vatru-slamom
Je li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima. -Naguib Mahfouz
je-li-ovjek-pametan-moete-pogoditi-po-njegovim-odgovorima-je-li-ovjek-mudar-moete-pogoditi-po-njegovim-pitanjima