Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka.


ni-lake-nego-u-ime-vanjske-slobode-unititi-unutranju-slobodu-oveka
rabindranat tagornitalakenegoimevanjskeslobodeunititiunutranjuslobodučovekaništa lakšelakše negonego uu imeime vanjskevanjske slobodeslobode uništitiuništiti unutrašnjuunutrašnju sloboduslobodu čovekaništa lakše negolakše nego unego u imeu ime vanjskeime vanjske slobodevanjske slobode uništitislobode uništiti unutrašnjuuništiti unutrašnju sloboduunutrašnju slobodu čovekaništa lakše nego ulakše nego u imenego u ime vanjskeu ime vanjske slobodeime vanjske slobode uništitivanjske slobode uništiti unutrašnjuslobode uništiti unutrašnju sloboduuništiti unutrašnju slobodu čovekaništa lakše nego u imelakše nego u ime vanjskenego u ime vanjske slobodeu ime vanjske slobode uništitiime vanjske slobode uništiti unutrašnjuvanjske slobode uništiti unutrašnju sloboduslobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka

Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila. -Agata Kristi
ena-zaboravlja-lake-nego-mukarac-ali-se-ona-i-lake-sea-onog-to-zaboravila
Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe. -Abraham Linkoln
ameriku-nikada-nee-unititi-s-vana-ukoliko-propadnemo-i-izgubimo-svoje-slobode-to-e-biti-samo-zato-to-smo-ve-unitili-sami-sebe
Sve dok su zakoni neophodni za čoveka, oni neće biti odgovarajući za slobodu. -Pitagora
sve-dok-su-zakoni-neophodni-za-oveka-oni-nee-biti-odgovarajui-za-slobodu