Ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički i srećno preživljena nesreća.


ni-ljude-ne-vezuje-tako-kao-zajedniki-i-sreno-preivljena-nesrea
ivo andrićnitaljudenevezujetakokaozajedničkisrećnopreživljenanesrećaništa ljudeljude nene vezujevezuje takotako kaokao zajedničkizajednički ii srećnosrećno preživljenapreživljena nesrećaništa ljude neljude ne vezujene vezuje takovezuje tako kaotako kao zajedničkikao zajednički izajednički i srećnoi srećno preživljenasrećno preživljena nesrećaništa ljude ne vezujeljude ne vezuje takone vezuje tako kaovezuje tako kao zajedničkitako kao zajednički ikao zajednički i srećnozajednički i srećno preživljenai srećno preživljena nesrećaništa ljude ne vezuje takoljude ne vezuje tako kaone vezuje tako kao zajedničkivezuje tako kao zajednički itako kao zajednički i srećnokao zajednički i srećno preživljenazajednički i srećno preživljena nesreća

Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše. -Teodor Ruzvelt
ni-u-ivotu-ne-razveseljava-tako-kao-kad-nas-gaaju-pa-promae