Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome.


ni-na-svetu-nije-oveku-odvratnije-nego-da-poe-putem-koji-ga-vodi-njemu-samome
herman hesenitanasvetuniječovekuodvratnijenegodapođeputemkojigavodinjemusamomeništa nana svetusvetu nijenije čovekučoveku odvratnijeodvratnije negonego dada pođepođe putemputem kojikoji gaga vodivodi njemunjemu samomeništa na svetuna svetu nijesvetu nije čovekunije čoveku odvratniječoveku odvratnije negoodvratnije nego danego da pođeda pođe putempođe putem kojiputem koji gakoji ga vodiga vodi njemuvodi njemu samomeništa na svetu nijena svetu nije čovekusvetu nije čoveku odvratnijenije čoveku odvratnije negočoveku odvratnije nego daodvratnije nego da pođenego da pođe putemda pođe putem kojipođe putem koji gaputem koji ga vodikoji ga vodi njemuga vodi njemu samomeništa na svetu nije čovekuna svetu nije čoveku odvratnijesvetu nije čoveku odvratnije negonije čoveku odvratnije nego dačoveku odvratnije nego da pođeodvratnije nego da pođe putemnego da pođe putem kojida pođe putem koji gapođe putem koji ga vodiputem koji ga vodi njemukoji ga vodi njemu samome

Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević Mir-Jam
ovek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević MIR-JAM
ovjek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Ako, sa krajnjim naporom, čoveku koji stari pođe za rukom da ostane uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke a ne čistoća cveta. -Ivo Andric
ako-krajnjim-naporom-oveku-koji-stari-poe-za-rukom-da-ostane-uredan-i-ist-to-sterilizovana-istoa-apoteke-a-ne-istoa-cveta
Ništa tako dobro ne omogućuje čoveku da nastavi dalje u poslu nego što je to mirna narav. -Tomas Džeferson
ni-tako-dobro-ne-omoguuje-oveku-da-nastavi-dalje-u-poslu-nego-to-to-mirna-narav
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom
Ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti. -Hegel
ni-veliko-na-svetu-nije-postignuto-bez-strasti