Ništa ne doprinosi duševnom miru toliko koliko nedostatak mišljenja o stvarima i pojavama.


ni-ne-doprinosi-evnom-miru-toliko-koliko-nedostatak-miljenja-o-stvarima-i-pojavama
johann nestroynitanedoprinosiduevnommirutolikokolikonedostatakmiljenjastvarimapojavamaništa nene doprinosidoprinosi duševnomduševnom mirumiru tolikotoliko kolikokoliko nedostataknedostatak mišljenjamišljenja oo stvarimastvarima ii pojavamaništa ne doprinosine doprinosi duševnomdoprinosi duševnom miruduševnom miru tolikomiru toliko kolikotoliko koliko nedostatakkoliko nedostatak mišljenjanedostatak mišljenja omišljenja o stvarimao stvarima istvarima i pojavamaništa ne doprinosi duševnomne doprinosi duševnom mirudoprinosi duševnom miru tolikoduševnom miru toliko kolikomiru toliko koliko nedostataktoliko koliko nedostatak mišljenjakoliko nedostatak mišljenja onedostatak mišljenja o stvarimamišljenja o stvarima io stvarima i pojavamaništa ne doprinosi duševnom mirune doprinosi duševnom miru tolikodoprinosi duševnom miru toliko kolikoduševnom miru toliko koliko nedostatakmiru toliko koliko nedostatak mišljenjatoliko koliko nedostatak mišljenja okoliko nedostatak mišljenja o stvarimanedostatak mišljenja o stvarima imišljenja o stvarima i pojavama

Ne nedostatak ljubavi, nego nedostatak prijateljstva stvara nesrećne brakove.Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života.Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki.Koliko glava, toliko mišljenja.Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku. Nigde toliko drukčijeg kao u istim stvarima.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.