Ništa ne pravi od čoveka većeg avanturistu, kao prazan džep.


ni-ne-pravi-od-oveka-veeg-avanturistu-kao-prazan-dep
viktor igonitanepraviodčovekavećegavanturistukaoprazandžepništa nene pravipravi odod čovekačoveka većegvećeg avanturistukao prazanprazan džepništa ne pravine pravi odpravi od čovekaod čoveka većegčoveka većeg avanturistukao prazan džepništa ne pravi odne pravi od čovekapravi od čoveka većegod čoveka većeg avanturistuništa ne pravi od čovekane pravi od čoveka većegpravi od čoveka većeg avanturistu

Ništa ne donosi veću štetu državi od prepredenog čoveka koji se predstavi mudrim. -Fransis Bejkon
ni-ne-donosi-veu-tetu-dravi-od-prepredenog-oveka-koji-se-predstavi-mudrim
Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka. -Rabindranat Tagor
ni-lake-nego-u-ime-vanjske-slobode-unititi-unutranju-slobodu-oveka
Reči…spajaju ljude kao mostovi, stvarajući u isto vreme između čoveka i čoveka nepromostivosti vrlo često dublje od najmračnijega ponora. -Miroslav Krleza
reispajaju-ljude-kao-mostovi-stvarajui-u-isto-vreme-izmeu-oveka-i-oveka-nepromostivosti-vrlo-esto-dublje-od-najmranijega-ponora