Ništa ne upropasti ljubav koliko muškarčeva preterana dobrota: da vas žena voli ženski, morate sa njom postupati muški.


ni-ne-upropasti-ljubav-koliko-mukareva-preterana-dobrota-da-vas-ena-voli-enski-morate-njom-postupati-muki
jovan dučićnitaneupropastiljubavkolikomukarčevapreteranadobrotadavasženavoliženskimoratenjompostupatimukiništa nene upropastiupropasti ljubavljubav kolikokoliko muškarčevamuškarčeva preteranapreterana dobrotada vasvas ženažena volivoli ženskimorate sasa njomnjom postupatipostupati muškiništa ne upropastine upropasti ljubavupropasti ljubav kolikoljubav koliko muškarčevakoliko muškarčeva preteranamuškarčeva preterana dobrotada vas ženavas žena voližena voli ženskimorate sa njomsa njom postupatinjom postupati muškiništa ne upropasti ljubavne upropasti ljubav kolikoupropasti ljubav koliko muškarčevaljubav koliko muškarčeva preteranakoliko muškarčeva preterana dobrotada vas žena volivas žena voli ženskimorate sa njom postupatisa njom postupati muškiništa ne upropasti ljubav kolikone upropasti ljubav koliko muškarčevaupropasti ljubav koliko muškarčeva preteranaljubav koliko muškarčeva preterana dobrotada vas žena voli ženskimorate sa njom postupati muški

Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi. -Imanuel Kant
kad-bi-ena-mogla-birati-da-li-da-o-njenom-prestupu-sudi-muki-ili-enski-sud-za-svog-bi-suca-sigurno-izabrala-prvi
Očeva dobrota premašuje visinu brda; Majčina dobrota dublja je i od mora. -Japanska poslovica
oeva-dobrota-premauje-visinu-brda-majina-dobrota-dublja-i-od-mora
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
Ako vas žena pobeđuje u tenisu, promenite sport. Ako vas žena pobeđuje u boksu, promenite ženu. -Muhamed Ali
ako-vas-ena-pobeuje-u-tenisu-promenite-sport-ako-vas-ena-pobeuje-u-boksu-promenite-enu
Ponekad u fudbalu morate podići ruku i reći da su drugi bolji od vas. -Ser Aleks Ferguson
ponekad-u-fudbalu-morate-podii-ruku-i-rei-da-su-drugi-bolji-od-vas