Ništa ne uspeva poput uspeha.


ni-ne-uspeva-poput-uspeha
aleksandar dimanitaneuspevapoputuspehaništa nene uspevauspeva poputpoput uspehaništa ne uspevane uspeva poputuspeva poput uspehaništa ne uspeva poputne uspeva poput uspehaništa ne uspeva poput uspeha

Ništa ne jača autoritet poput ćutanja.Ništa telo i dušu ne može iscrpiti poput tužnih misli.Sigurnost? Sigurnost si mogao da imaš i u zatvoru. Tri kvadratna metra, ništa stanarina, ništa komunalije, ništa porez, ništa izdržavanje dece. Ništa za registraciju kola. Ništa saobraćajni prekršaji. Ništa žvaka kako voziš pijan. Ništa gubitak na trkama. Besplatno lečenje. Drugarstvo sa onima sličnih interesovanja. Crkva. Besplatan pogreb.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Ko upozna radost ne uspeva više živeti sa tugom bez protesta.