Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji Vegetarijanski način života mogao bi krajnje pozitivno uticati na sudbinu čovečanstva, čisto fizičkim delovanjem na temperament ljudi.


ni-nee-toliko-pomoi-ljudskom-zdravlju-niti-poveati-izglede-za-opstanak-ivota-na-zemlji-vegetarijanski-nain-ivota-mogao-bi-krajnje-pozitivno-uticati-na
albert ajnstajnnitanećetolikopomoćiljudskomzdravljunitipovećatiizgledezaopstanakživotanazemljivegetarijanskinačinmogaobikrajnjepozitivnouticatisudbinučovečanstvačistofizičkimdelovanjemtemperamentljudiništa nećeneće tolikotoliko pomoćipomoći ljudskomljudskom zdravljuzdravlju nitiniti povećatipovećati izgledeizglede zaza opstanakopstanak životaživota nana zemljizemlji vegetarijanskivegetarijanski načinnačin životaživota mogaomogao bibi krajnjekrajnje pozitivnopozitivno uticatiuticati nana sudbinusudbinu čovečanstvačisto fizičkimfizičkim delovanjemdelovanjem nana temperamenttemperament ljudiništa neće tolikoneće toliko pomoćitoliko pomoći ljudskompomoći ljudskom zdravljuljudskom zdravlju nitizdravlju niti povećatiniti povećati izgledepovećati izglede zaizglede za opstanakza opstanak životaopstanak života naživota na zemljina zemlji vegetarijanskizemlji vegetarijanski načinvegetarijanski način životanačin života mogaoživota mogao bimogao bi krajnjebi krajnje pozitivnokrajnje pozitivno uticatipozitivno uticati nauticati na sudbinuna sudbinu čovečanstvačisto fizičkim delovanjemfizičkim delovanjem nadelovanjem na temperamentna temperament ljudi

Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe. -Fridrih Šiler
bez-ene-bi-poetak-naeg-ivota-bio-bez-pomoi-sredina-ivota-bez-zadovoljstva-i-kraj-bez-utehe
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade. -Maksim Gorki
ponekad-ivot-ovjeku-toliko-bijedan-da-on-svoj-porok-htio-ne-htio-mora-posmatrati-kao-neto-dobro-neki-izvor-ivota-moe-se-rei-da-su-ljudi-esto-poro-iz
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti