Ništa nemam osim uvjerenja da sam častan, ako i to izgubim, biću ruševina.


ni-nemam-osim-uvjerenja-da-sam-astan-ako-i-to-izgubim-biu-ruevina
meša selimovićnitanemamosimuvjerenjadasamčastanakotoizgubimbićuruevinaništa nemamnemam osimosim uvjerenjauvjerenja dada samsam častanako ibiću ruševinaništa nemam osimnemam osim uvjerenjaosim uvjerenja dauvjerenja da samda sam častani to izgubimništa nemam osim uvjerenjanemam osim uvjerenja daosim uvjerenja da samuvjerenja da sam častanako i to izgubimništa nemam osim uvjerenja danemam osim uvjerenja da samosim uvjerenja da sam častan

Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih…
odavno-shvatih-pamtim-najbolje-ono-to-bih-da-zaboravim-a-neto-nemam-volje-da-seanja-izgubim-moja-su-neka-ih
I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. -Apostol Pavao
i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam
Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja
Ništa na ovom svijetu nije stalno osim nestalnosti. -Jonathan Swift
ni-na-ovom-svijetu-nije-stalno-osim-nestalnosti
Svi me gledajte krivo, ljutite se, odmahujte glavom, svejedno mi je, ovdje sam, ne odričem se veze od koje nemam bliže, raspnite me ako hoćete za ovu ljubav, zar se može protiv nje. -Meša Selimović
svi-me-gledajte-krivo-ljutite-se-odmahujte-glavom-svejedno-mi-ovdje-sam-ne-odriem-se-veze-od-koje-nemam-blie-raspnite-me-ako-hoete-za-ovu-ljubav-zar