Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost.


ni-nije-bilo-nee-biti-sve-jeste-sve-ima-svoje-bitisanje-i-sadanjost
herman hesenitanijebilonitanećebitisvejesteimasvojebitisanjesadanjostništa nijenije biloništa nećeneće bitisve jestesve imaima svojesvoje bitisanjebitisanje ii sadašnjostništa nije biloništa neće bitisve ima svojeima svoje bitisanjesvoje bitisanje ibitisanje i sadašnjostsve ima svoje bitisanjeima svoje bitisanje isvoje bitisanje i sadašnjostsve ima svoje bitisanje iima svoje bitisanje i sadašnjost

Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti. -Frida Kalo
ni-nije-apsolutno-sve-se-menja-sve-se-kree-sve-poleti-i-odleti
U suštini, sve što čovek ima to je svoje ja. To ja je sunce s hiljadu zraka u njegovom stomaku. Ostalo je ništa. -Pablo Pikaso
u-sutini-sve-to-ovek-ima-to-svoje-ja-to-ja-sunce-s-hiljadu-zraka-u-njegovom-stomaku-ostalo