Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo.


ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
epikurnitanijedovoljnozačovekakomeonotopremaloništa nijenije dovoljnodovoljno zaza čovekačoveka komekome jeje onoono štošto jeje dovoljnodovoljno premaloništa nije dovoljnonije dovoljno zadovoljno za čovekaza čoveka komečoveka kome jekome je onoje ono štoono što ješto je dovoljnoje dovoljno premaloništa nije dovoljno zanije dovoljno za čovekadovoljno za čoveka komeza čoveka kome ječoveka kome je onokome je ono štoje ono što jeono što je dovoljnošto je dovoljno premaloništa nije dovoljno za čovekanije dovoljno za čoveka komedovoljno za čoveka kome jeza čoveka kome je onočoveka kome je ono štokome je ono što jeje ono što je dovoljnoono što je dovoljno premalo

Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno. -Epiktet
kome-dovoljno-premalo-nije-mu-nikad-dovoljno
Najteže je slušati čoveka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro, niti dovoljno pameti da bi ćutao.
najtee-sluati-oveka-koji-nema-dovoljno-e-da-bi-govorio-dobro-niti-dovoljno-pameti-da-bi-utao
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
O, kako ste u zabludi da ništa bez vas nije dovoljno živo. Hajde, ugasite svecu: ono što je u mraku - i dalje traje. -Miroslav Mika Antić
o-kako-ste-u-zabludi-da-bez-vas-nije-dovoljno-ivo-hajde-ugasite-svecu-ono-to-u-mraku-i-dalje-traje