Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.


ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povrijeena-sujeta-nikad-jo-nisam-vidio-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
onore de balzaknitanijetakostanjudaražalostiženukaopovrijeđenasujetanikadjonisamvidioloeobučenuljubaznaraspoloženaništa nijenije takotako uu stanjustanju dada ražalostiražalosti ženuženu kaokao povrijeđenapovrijeđena sujetanikad jošjoš nisamnisam vidiovidio lošeloše obučenuobučenu ženuženu dada jeje ljubaznaljubazna ii raspoloženaništa nije takonije tako utako u stanjuu stanju dastanju da ražalostida ražalosti ženuražalosti ženu kaoženu kao povrijeđenakao povrijeđena sujetanikad još nisamjoš nisam vidionisam vidio loševidio loše obučenuloše obučenu ženuobučenu ženu daženu da jeda je ljubaznaje ljubazna iljubazna i raspoloženaništa nije tako unije tako u stanjutako u stanju dau stanju da ražalostistanju da ražalosti ženuda ražalosti ženu kaoražalosti ženu kao povrijeđenaženu kao povrijeđena sujetanikad još nisam vidiojoš nisam vidio lošenisam vidio loše obučenuvidio loše obučenu ženuloše obučenu ženu daobučenu ženu da ježenu da je ljubaznada je ljubazna ije ljubazna i raspoloženaništa nije tako u stanjunije tako u stanju datako u stanju da ražalostiu stanju da ražalosti ženustanju da ražalosti ženu kaoda ražalosti ženu kao povrijeđenaražalosti ženu kao povrijeđena sujetanikad još nisam vidio lošejoš nisam vidio loše obučenunisam vidio loše obučenu ženuvidio loše obučenu ženu daloše obučenu ženu da jeobučenu ženu da je ljubaznaženu da je ljubazna ida je ljubazna i raspoložena

Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore De Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povreena-sujeta-nikad-jo-nisam-video-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji. -Zulfikar Zuko Džumhur
ovjek-nigdje-tako-intenzivno-ne-misli-na-neodjevenu-enu-kao-u-pustinji
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu