Ništa nije teško ako se voli.


ni-nije-teko-ako-se-voli
ciceronnitanijetekoakosevoliništa nijenije teškoteško akoako sese voliništa nije teškonije teško akoteško ako seako se voliništa nije teško akonije teško ako seteško ako se voliništa nije teško ako senije teško ako se voli

Ništa nije teško kad se voli.
ni-nije-teko-kad-se-voli
Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž. -Žorž Sand
nije-greh-u-tome-to-ena-odlazi-ljubavniku-koga-voli-ve-ako-se-daje-onome-koga-ne-voli-pa-makar-to-bio-i-njen-mu
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku. -Žan-Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-djecu-nego-to-da-voli-njihovu-majku