Ništa nije teško kad se voli.


ni-nije-teko-kad-se-voli
nitanijetekokadsevoliništa nijenije teškoteško kadkad sese voliništa nije teškonije teško kadteško kad sekad se voliništa nije teško kadnije teško kad seteško kad se voliništa nije teško kad senije teško kad se voli

Čovek nije ljubomoran kad voli, već kad želi da bude voljen. -Ruske poslovice
ovek-nije-ljubomoran-kad-voli-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu