Ništa nije važno osim toga što radimo u sadašnjem trenutku.


ni-nije-vano-osim-toga-to-radimo-u-sadanjem-trenutku
lav tolstojnitanijevažnoosimtogatoradimosadanjemtrenutkuništa nijenije važnovažno osimosim togatoga štošto radimoradimo uu sadašnjemsadašnjem trenutkuništa nije važnonije važno osimvažno osim togaosim toga štotoga što radimošto radimo uradimo u sadašnjemu sadašnjem trenutkuništa nije važno osimnije važno osim togavažno osim toga štoosim toga što radimotoga što radimo ušto radimo u sadašnjemradimo u sadašnjem trenutkuništa nije važno osim toganije važno osim toga štovažno osim toga što radimoosim toga što radimo utoga što radimo u sadašnjemšto radimo u sadašnjem trenutku

Ništa na ovom svijetu nije stalno osim nestalnosti. -Jonathan Swift
ni-na-ovom-svijetu-nije-stalno-osim-nestalnosti
Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živeo. -Seneka
ni-nije-alosnije-od-starca-optereenog-godinama-koji-osim-svoje-starosti-nema-drugog-dokaza-da-iveo
nije važno tko si važno je da vjerujes u sebe
nije-vano-tko-vano-da-vjerujes-u-sebe
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo