Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.


ni-nije-zanimljivo-kao-strast-zato-to-sve-u-njoj-nepredvieno-i-zato-to-onaj-koji-u-njoj-uestvuje-njena-rtva-ni-nije-tako-plitko-kao-ljubav-ukus-u
stendalnitanijezanimljivokaostrastzatotosvenjojnepredviđenoonajkojiučestvujenjenažrtvatakoplitkoljubavukuskojojseračunasvimprozaičnimposlovimaživotaništa nijenije zanimljivozanimljivo kaokao strastzato štošto jeje svesve uu njojnjoj nepredviđenonepredviđeno ii zatozato štošto jeje onajonaj kojikoji uu njojnjoj učestvujeučestvuje njenanjena žrtvaništa nijenije takotako plitkoplitko kaokao ljubavljubavukusu kojojkojoj sese svesve računakao uu svimsvim prozaičnimprozaičnim poslovimaposlovima životaništa nije zanimljivonije zanimljivo kaozanimljivo kao strastzato što ješto je sveje sve usve u njoju njoj nepredviđenonjoj nepredviđeno inepredviđeno i zatoi zato štozato što ješto je onajje onaj kojionaj koji ukoji u njoju njoj učestvujenjoj učestvuje njenaučestvuje njena žrtvaništa nije takonije tako plitkotako plitko kaoplitko kao ljubavkao ljubavu kojoj sekojoj se svese sve računakao u svimu svim prozaičnimsvim prozaičnim poslovimaprozaičnim poslovima života

I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namjerih! -Francesco Petrarca
i-blaeni-nek-su-svi-moji-papiri-njoj-u-slavu-i-moja-misao-to-njoj-a-ne-drugoj-kao-dug-namjerih
I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namerih! (Kanconijer) -Frančesko Petrarka
i-blaeni-nek-su-svi-moji-papiri-njoj-u-slavu-i-moja-misao-to-njoj-a-ne-drugoj-kao-dug-namerih-kanconijer
Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob