Ništa od predigre, milovanja, priprema, nežnosti, samo on u meni, a ja unutar njegove duše.


ni-od-predigre-milovanja-priprema-nenosti-samo-on-u-meni-a-ja-unutar-njegove-e
paulo koeljonitaodpredigremilovanjapripremanežnostisamoonmenijaunutarnjegovedueništa odod predigresamo onon uu menija unutarunutar njegovenjegove dušeništa od predigresamo on uon u menia ja unutarja unutar njegoveunutar njegove dušesamo on u menia ja unutar njegoveja unutar njegove dušea ja unutar njegove duše

Sve dok neko ne zavoli životinju, jedan deo njegove duše ostaje zauvek neprobuđen. -Anatol Frans
sve-dok-neko-ne-zavoli-ivotinju-jedan-deo-njegove-e-ostaje-zauvek-neprobu