Ni sve sile i napori ljudskog uma ne mogu objasniti suštinu jedne obične muhe.


ni-sve-sile-i-napori-ljudskog-uma-ne-mogu-objasniti-sutinu-jedne-obine-muhe
toma akvinskisvesilenaporiljudskogumanemoguobjasnitisutinujedneobičnemuheni svesve silesile ii naporinapori ljudskogljudskog umauma nene mogumogu objasnitiobjasniti suštinusuštinu jednejedne običneobične muheni sve silesve sile isile i naporii napori ljudskognapori ljudskog umaljudskog uma neuma ne mogune mogu objasnitimogu objasniti suštinuobjasniti suštinu jednesuštinu jedne običnejedne obične muheni sve sile isve sile i naporisile i napori ljudskogi napori ljudskog umanapori ljudskog uma neljudskog uma ne moguuma ne mogu objasnitine mogu objasniti suštinumogu objasniti suštinu jedneobjasniti suštinu jedne običnesuštinu jedne obične muheni sve sile i naporisve sile i napori ljudskogsile i napori ljudskog umai napori ljudskog uma nenapori ljudskog uma ne moguljudskog uma ne mogu objasnitiuma ne mogu objasniti suštinune mogu objasniti suštinu jednemogu objasniti suštinu jedne običneobjasniti suštinu jedne obične muhe

Žena je najviši podstrek ljudskog stvaranja: ona stoji u zenitu muškarčeve misli i akcije, i njoj se duguju sve lepote i veličine ljudskog genija. -Jovan Dučić
ena-najvii-podstrek-ljudskog-stvaranja-ona-stoji-u-zenitu-mukareve-misli-i-akcije-i-njoj-se-duguju-sve-lepote-i-veliine-ljudskog-genija
Mnogo je priča koje piše život. Ponekad je teško razumeti i pronaći suštinu. Ponekad je dovoljan jedan pogled da sve krene,a ponekad jedna reč da sve ...
mnogo-pria-koje-pie-ivot-ponekad-teko-razumeti-i-pronai-sutinu-ponekad-dovoljan-jedan-pogled-da-sve-krenea-ponekad-jedna-re-da-sve
U rečima se mogu videti stanje uma, karakter i narav govornika. -Plutarh
u-reima-se-mogu-videti-stanje-uma-karakter-i-narav-govornika
Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši. -Otac Tadej
ljubav-najjae-oru-koje-postoji-nema-te-sile-i-tog-oruja-koje-e-moi-protiv-ljubavi-da-se-bori-sve-se-rui
Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. -Nikola Tesla
najvaniji-produkt-stvaralakog-uma-izum-njegov-krajnji-cilj-ovladavanje-uma-prirodom-i-iskoritavanje-njezinih-sila-za-potrebe-ovjeanstva