Ni svojim se pravom služiti nemoš’, tek drugome na štetu il’ dosadu.


ni-svojim-se-pravom-sluiti-nemo-tek-drugome-na-tetu-dosadu
baltazar bogišićsvojimsepravomslužitinemo’tekdrugomenatetuil’dosaduni svojimsvojim sese pravompravom služitislužiti nemoš’tek drugomedrugome nana štetuštetu il’il’ dosaduni svojim sesvojim se pravomse pravom služitipravom služiti nemoš’tek drugome nadrugome na štetuna štetu il’štetu il’ dosaduni svojim se pravomsvojim se pravom služitise pravom služiti nemoš’tek drugome na štetudrugome na štetu il’na štetu il’ dosaduni svojim se pravom služitisvojim se pravom služiti nemoš’tek drugome na štetu il’drugome na štetu il’ dosadu

Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
Smisao zivota je kako prebroditi dosadu između 2 orgazma :)
smisao-zivota-kako-prebroditi-dosadu-izmeu-2-orgazma
Gradovi su poznatiji po svojim crkvama, nego po svojim sveštenicima. -Nemačka poslovica
gradovi-su-poznatiji-po-svojim-crkvama-nego-po-svojim-svetenicima