Ni svojim se pravom služiti nemoš’, tek drugome na štetu il’ dosadu.


ni-svojim-se-pravom-sluiti-nemo-tek-drugome-na-tetu-dosadu
baltazar bogišićsvojimsepravomslužitinemo’tekdrugomenatetuil’dosaduni svojimsvojim sese pravompravom služitislužiti nemoš’tek drugomedrugome nana štetuštetu il’il’ dosaduni svojim sesvojim se pravomse pravom služitipravom služiti nemoš’tek drugome nadrugome na štetuna štetu il’štetu il’ dosaduni svojim se pravomsvojim se pravom služitise pravom služiti nemoš’tek drugome na štetudrugome na štetu il’na štetu il’ dosaduni svojim se pravom služitisvojim se pravom služiti nemoš’tek drugome na štetu il’drugome na štetu il’ dosadu

Jer pravo je da se i onima koji su inače lošiji uzima za dobro njihova hrabrost ogledana u ratu za otadžbinu: time što su svojim junaštvom zbrisali pomen o svojim manama oni su opštem dobru više koristili nego što su pojedincima naneli štetu.Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.Bojati se, znači služiti protivniku.Smisao zivota je kako prebroditi dosadu između 2 orgazma :)Gradovi su poznatiji po svojim crkvama, nego po svojim sveštenicima.