Ništa tako dobro ne omogućuje čoveku da nastavi dalje u poslu nego što je to mirna narav.


ni-tako-dobro-ne-omoguuje-oveku-da-nastavi-dalje-u-poslu-nego-to-to-mirna-narav
tomas džefersonnitatakodobroneomogućuječovekudanastavidaljeposlunegototomirnanaravništa takotako dobrodobro nene omogućujeomogućuje čovekučoveku dada nastavinastavi daljedalje uu posluposlu negonego štošto jemirna naravništa tako dobrotako dobro nedobro ne omogućujene omogućuje čovekuomogućuje čoveku dačoveku da nastavida nastavi daljenastavi dalje udalje u posluu poslu negoposlu nego štonego što jeje to mirnaništa tako dobro netako dobro ne omogućujedobro ne omogućuje čovekune omogućuje čoveku daomogućuje čoveku da nastavičoveku da nastavi daljeda nastavi dalje unastavi dalje u posludalje u poslu negou poslu nego štoposlu nego što ješto je to mirnaje to mirna naravništa tako dobro ne omogućujetako dobro ne omogućuje čovekudobro ne omogućuje čoveku dane omogućuje čoveku da nastaviomogućuje čoveku da nastavi dalječoveku da nastavi dalje uda nastavi dalje u poslunastavi dalje u poslu negodalje u poslu nego štou poslu nego što jenego što je to mirnašto je to mirna narav

Pokušaj nemoguće. Ne počinji s dna, jer na dnu već jesi. Popni se brzo, prije no što odozgo povuku ljestve. Ako te je strah pomoli se, ali nastavi dalje. -Paulo Koeljo
pokuaj-nemogue-ne-poinji-s-dna-jer-na-dnu-ve-jesi-popni-se-brzo-prije-no-to-odozgo-povuku-ljestve-ako-te-strah-pomoli-se-ali-nastavi-dalje
Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome. -Herman Hese
ni-na-svetu-nije-oveku-odvratnije-nego-da-poe-putem-koji-ga-vodi-njemu-samome
Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako dobro kao odbijanje. -Đorđe Balašević
udni-su-magneti-u-nama-ni-nas-ne-privlai-tako-dobro-kao-odbijanje
Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob