Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše.


ni-u-ivotu-ne-razveseljava-tako-kao-kad-nas-gaaju-pa-promae
teodor ruzveltnitaživotunerazveseljavatakokaokadnasgađajupapromaeništa uu životuživotu nene razveseljavarazveseljava takotako kaokao kadkad nasnas gađajupa promašeništa u životuu životu neživotu ne razveseljavane razveseljava takorazveseljava tako kaotako kao kadkao kad naskad nas gađajuništa u životu neu životu ne razveseljavaživotu ne razveseljava takone razveseljava tako kaorazveseljava tako kao kadtako kao kad naskao kad nas gađajuništa u životu ne razveseljavau životu ne razveseljava takoživotu ne razveseljava tako kaone razveseljava tako kao kadrazveseljava tako kao kad nastako kao kad nas gađaju

Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad nas gadjaju pa promaše. -Vinston Čerčil
ni-u-ivotu-tako-ne-razveseljava-kao-kad-nas-gadjaju-pa-promae
Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako jako kao odbijanje.
udni-su-magneti-u-nama-ni-nas-ne-privlai-tako-jako-kao-odbijanje
Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako dobro kao odbijanje. -Đorđe Balašević
udni-su-magneti-u-nama-ni-nas-ne-privlai-tako-dobro-kao-odbijanje