Ništa u životu nema nikakvo značenje osim onoga koje mu mi pridajemo.


ni-u-ivotu-nema-nikakvo-znaenje-osim-onoga-koje-mu-mi-pridajemo
entoni robinsnitaživotunemanikakvoznačenjeosimonogakojemumipridajemoništa uu životuživotu nemanema nikakvonikakvo značenjeznačenje osimosim onogaonoga kojekoje mumu mimi pridajemoništa u životuu životu nemaživotu nema nikakvonema nikakvo značenjenikakvo značenje osimznačenje osim onogaosim onoga kojeonoga koje mukoje mu mimu mi pridajemoništa u životu nemau životu nema nikakvoživotu nema nikakvo značenjenema nikakvo značenje osimnikakvo značenje osim onogaznačenje osim onoga kojeosim onoga koje muonoga koje mu mikoje mu mi pridajemoništa u životu nema nikakvou životu nema nikakvo značenježivotu nema nikakvo značenje osimnema nikakvo značenje osim onoganikakvo značenje osim onoga kojeznačenje osim onoga koje muosim onoga koje mu mionoga koje mu mi pridajemo

Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živeo. -Seneka
ni-nije-alosnije-od-starca-optereenog-godinama-koji-osim-svoje-starosti-nema-drugog-dokaza-da-iveo
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
Šutnja je bolja od riječi koje ne nose značenje. -Pitagora
utnja-bolja-od-rijei-koje-ne-nose-znaenje
Ništa na ovom svijetu nije stalno osim nestalnosti. -Jonathan Swift
ni-na-ovom-svijetu-nije-stalno-osim-nestalnosti