Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna.


ni-u-se-tako-vrsto-ne-veruje-kao-u-ono-to-se-najmanje-zna
monteskjetasetakočvrstoneverujekaoonotonajmanjeznašta sese takotako čvrstočvrsto nene verujeveruje kaokao uu onoono štošto sese najmanjenajmanje znau šta sešta se takose tako čvrstotako čvrsto nečvrsto ne verujene veruje kaoveruje kao ukao u onou ono štoono što sešto se najmanjese najmanje znani u šta seu šta se takošta se tako čvrstose tako čvrsto netako čvrsto ne veruječvrsto ne veruje kaone veruje kao uveruje kao u onokao u ono štou ono što seono što se najmanješto se najmanje znani u šta se takou šta se tako čvrstošta se tako čvrsto nese tako čvrsto ne verujetako čvrsto ne veruje kaočvrsto ne veruje kao une veruje kao u onoveruje kao u ono štokao u ono što seu ono što se najmanjeono što se najmanje zna

Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro. -Bernard Shaw
nikad-ne-odoli-iskuenju-probaj-sve-a-vrsto-zadri-ono-to-dobro
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli