Ni u ustanove za očuvanje mentalnog zdravlja se ne ulazi sem preko veze.


ni-u-ustanove-za-ouvanje-mentalnog-zdravlja-se-ne-ulazi-sem-preko-veze
matija bećkovićustanovezaočuvanjementalnogzdravljaseneulazisemprekovezeu ustanoveustanove zaza očuvanjeočuvanje mentalnogmentalnog zdravljazdravlja sese nene ulaziulazi semsem prekopreko vezeni u ustanoveu ustanove zaustanove za očuvanjeza očuvanje mentalnogočuvanje mentalnog zdravljamentalnog zdravlja sezdravlja se nese ne ulazine ulazi semulazi sem prekosem preko vezeni u ustanove zau ustanove za očuvanjeustanove za očuvanje mentalnogza očuvanje mentalnog zdravljaočuvanje mentalnog zdravlja sementalnog zdravlja se nezdravlja se ne ulazise ne ulazi semne ulazi sem prekoulazi sem preko vezeni u ustanove za očuvanjeu ustanove za očuvanje mentalnogustanove za očuvanje mentalnog zdravljaza očuvanje mentalnog zdravlja seočuvanje mentalnog zdravlja se nementalnog zdravlja se ne ulazizdravlja se ne ulazi semse ne ulazi sem prekone ulazi sem preko veze

Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. -Konfučije
ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno
Status veze: Nigde veze, al’ nema veze, jer da ima veze bilo bi bezveze… :D
status-veze-nigde-veze-al-nema-veze-jer-da-ima-veze-bilo-bi-bezveze-d
Sreća ne zavisi od nikakvih spoljašnjih faktora, već isključivo od našeg mentalnog stava. -Dejl Karnegi
srea-ne-zavisi-od-nikakvih-spoljanjih-faktora-ve-iskljuivo-od-naeg-mentalnog-stava
Bolje da te gledaju preko, nego da gledaju preko tebe. -Mae Vest
bolje-da-te-gledaju-preko-nego-da-gledaju-preko-tebe